Teema: Õpetajate streik


10. novembri hommikul toimus õpetajate hoiatusstreik, milles toimunud üle-eestilisel tööseisakul osales vähemalt 544 haridusasutust, sealhulgas 230 lasteaeda.

Õpetajate töötasu alammäärade läbirääkimised on jõudnud riikliku lepitaja lauale.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) nõuab läbirääkimistel õpetajate palgatõusu vähemalt 8% 2024. aastaks ning kollektiivlepingu sõlmimist, mis tagaks iga-aastase palgatõusu.

Valitsuse otsus tõsta palkasid vaid 1,77% ja külmutada palgad järgnevateks aastateks on EHL-i ja õpetajate jaoks vastuvõetamatu.

17. november: lepitaja ettepanek lükati tagasi

Õpetajad ei võta vastu riikliku lepitaja kompromissettepanekut ning streik toimub tõenäoliselt juba enne aasta lõppu, ütles Eesti Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri 17. novembri õhtul. Loe edasi »

10. november: toimus õpetajate hoiatusstreik

EHLi volikogu otsustas korraldada 10. novembril õpetajate hoiatusstreigi, mis kestab tund aega. Streigi eesmärk ei ole vastanduda, vaid seista kõigi haridustöötajate eest, tagamaks kvaliteetne haridus.

EHL on loonud dokumentide põhjad ja tegevuskavad haridusasutustele, määrates streigijuhid ja korraldades hoiatusstreigi. Haridusasutused on kohustatud informeerima lapsevanemaid ja koostööpartnereid streigi toimumisest.

Streigi ajal ei tehta tööd, kuid töötajatel soovitatakse mitte viibida õppeasutuse ruumides. Streigi ajal töötasu ei maksta, kuid tööandjal on õigus töötasu maksta. Streikimise õigus on kõigil haridustöötajatel, sõltumata ametiühingu liikmesusest või töökohast.

EHL on teavitanud kavandatavast hoiatusstreigist vastavalt seadusele ja heale tavale. Haridus- ja teadusministeeriumi väited streigi seadusevastasusest on ekslikud ja väärinfo.

Hoiatusstreigi tingimused on täidetud ning õpetajate streik toimub korrektselt. See on samm kõikide haridustöötajate õiguste eest seismisel, tagamaks neile õiglased töötingimused ja palgad.