Teema: Balticconnector


Balticconnector on strateegilise tähtsusega gaasitoru, mis ühendab Eesti ja Soome gaasivõrke. See toru loob mitte ainult kahe naaberriigi vahelise sõltumatuse, vaid toimib ka kui Euroopa energiavõrgu oluline komponent.

Vaatleme lähemalt, mis on Balticconnector, selle struktuur ja miks on see hiljuti uudistesse sattunud.


Mis on Balticconnector?

Balticconnector on gaasitoru, mis loob füüsilise ühenduse Eesti ja Soome gaasivõrkude vahel.

See toru avati 2020. aastal, muutes gaasituru mõlemas riigis senisest avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks. Gaasitoru eesmärk on pakkuda paindlikkust ja varustuskindlust nii Eestis kui ka Soomes.


Struktuur ja ulatus

Gaasitoru koosneb erinevatest osadest: merealune osa ulatub 77 kilomeetrit Paldiskist Eestis kuni Inkooni Soomes.

Lisaks sellele on Eesti maismaal 55-kilomeetrine osa ja Soome maismaal 21-kilomeetrine osa.

Gaasitoru kogumaksumus on 300 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus kattis natuke üle 200 miljoni euro.


Viimased arengud

8. oktoobril 2023 leiti, et Balticconnectorist kadus surve. Kaks päeva hiljem, 10. oktoobril, leiti, et põhjus peitub inimtekkelises gaasitoru vigastuses.

Sellest hetkest alates on käivitatud ulatuslikud uurimised, et selgitada välja täpsemad asjaolud.


Mõju tarbijatele ja varustuskindlus

Eleringi ja Fingridi kinnitusel ei ole Eesti ega Soome gaasivarustus ohus. Eestis jõuab gaas tarbijateni Lätist, isegi kui Balticconnector on suletud. See näitab süsteemi vastupidavust ja paindlikkust.


Järeldus

Balticconnector on enam kui lihtsalt gaasitoru Eesti ja Soome vahel. See on oluline infrastruktuuriprojekt, mis tugevdab mitte ainult kahe riigi vahelist energiasõltumatust, vaid toimib ka Euroopa ühtse energiaturu osana.

Kuigi hiljutine inimtekkelise vigastuse juhtum on toonud esile küsimusi turvalisuse ja varustuskindluse kohta, näitab see ka süsteemi valmisolekut ja võimet toime tulla erinevate olukordadega.