Pevkur: Balticconnectori gaasitoru lõhuti tahtlikult, vigastuse tekitas mingisugune jõud

Pevkur: Balticconnectori gaasitoru lõhuti tahtlikult, vigastuse tekitas mingisugune jõud

Pevkur: Balticconnectori gaasitoru lõhuti tahtlikult, vigastuse tekitas mingisugune jõud


Nädalavahetusel lõhuti Soome lahes Eesti ja Soome vaheline Balticconnectori gaasitoru ja lisaks vigastati ka merealust Elisa sidekaablit. Gaasitoru lõhuti Soome majandusvetes ja sidekaabel eeldatavalt Eesti majandusvetes.

Välisminister Margus Tsahkna sõnul on gaasitoru vigastused inimtekkelised. «Hetkel on selge, et gaasitoru kahjustused on mehhaanilised ja seega inimese põhjustatud,» ütles Tsahkna pressikonverentsil.

Seda kinnitab ka kaitseminister Hanno Pevkur. Tema sõnul selle vigastuse pidi tekitama mingisugune suurem jõud. «Fakt on see, et pilt, mida me sealt toru juurest oleme näinud, kinnitab, et tegemist on mehhaanilise vigastusega,» ütles Pevkur pressikonverentsil.

Ta lisas: «Selle vigastuse ulatus on selline, et selle pidi tekitama mingisugune jõud, mis ei ole tuukri või väikese allveeroboti poolt tekitatav. Need vigastuse ulatused on ikka sellised, et need on massiivsemad, aga täpsemalt uurimine peab seda näitama, mis sellise jõu saab sinna alla põhjustada.»

Selleks jõuks ei saanud olla plahvatusest tekkiv jõud, sest seda kinnitasid nii seismoloogid kui ka Pevkur pressikonverentsil, et ühtegi plahvatust piirkonnas pole registreeritud.

UUENDATUD 10.10.2023: Tunnike pärast pressiteate avaldamist ilmus ERR.ee portaali uudis, milles räägiti, et Norra seismoloogid siiski tuvastasid Balticconnectori juures võimaliku plahvatuse. 12.10.2023 kell 17:55 seisuga ei ole kinnitust leidnud, kas tegu oli plahvatusega või mitte.


Sidekaabli vigastus

Sidekaabli vigastuse kohta täpne informatsioon hetkel puudub. Eeldatavalt on vigastuse koht leitud, mis asub Eesti majandusvetes, aga oodatakse veel lõplikku kinnitust.

«Kaablirikke täpne asukoht on veel hetkel selgitamisel, aga see asub tõenäoliselt Eesti majandusvööndis,» rääkis Tsahkna kaabli vigastuse kohta.

Seda sama kinnitas ka Pevkur: «Suure tõenäosusega me tuvastasime selle koha, aga me vajame veel kinnitust sellele, kuna see koht on tegelikult väga sügaval mere põhjas.»

Praegu ei saa ka olla kindel selles, kas gaasitoru ja sidekaabli juhtumid on omavahel seotud. «Kas need kaks intsidenti on omavahel seotud, täna ei saa seda kinnitada. Uurimine peab seda näitama. Nad on siiski geograafiliselt üsna erinevates kohtades,» ütles Pevkur.

Kriminaaluurimine ja koostöö

Tsahkna sõnul on Soome alustanud gaasitoru lõhkumise asjus kriminaalmenetlust ja mõlema riigi vahel käib tihe koostöö. «Eesti ja Soome ametiasutused töötavad mõlema intsidendi uurimisel tihedasti koos.»

Lisaks toonitab Tsahkna, et neil on olemas ülevaade laevadest, mis seal Läänemere piirkonnas on liikunud, aga omistatavaks on infot veel liiga vähe ja seepärast uurimine veel käib. Ka Hanno Pevkur kutsub üles ootama ära uurimise tulemusi ja mitte tegema ennatlikke järeldusi.


Varustuskindlus on tagatud

Kõik kolm ministrit kinnitavad, et varustuskindlus ei ole ohustatud. Samuti gaasitoru lõhkumise tagajärjel ei ole tekkinud keskkonnaohtu.

«Kinnitan, et käesoleval hetkel ei ole Eesti varustuskindlus ohustatud. Ka kaablirike ei mõjuta Eesti sideteenuste toimepidevust,» ütles Tsahkna. Oma briifingus kliimaminister Kristen Michal ütles, et ka mingit ohtu ei ole keskkonnale.

Samuti kõik kolm ministrit leidsid, et üldine julgeolekuolukord on muutunud ja seetõttu tuleks rohkem rõhku panna kriitilise taristu kaitsele. Näitena Soome ja Eesti vahel on seitse erinevat merekaablit.


Mis on Balticconnector?

Balticconnector on gaasitoru, mis ühendab Eesti ja Soome maagaasivõrke. Gaasitoru avati 2020. aastal. Merealuse osa pikkus on 77 kilomeetrit, Soome maismaal 21 kilomeetrit ja Eesti maismaal 55 kilomeetrit.

Gaasitoru kogumaksumus on 300 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus oli natuke üle 200 miljoni euro. Gaasitoru omanikud on Elering ja GasGrid.

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.