Milline on Eesti parim pank - vaata võrdlust

Milline on Eesti parim pank - vaata võrdlust

Eestis tegutseb üheksa "kodumaist" krediidiasutust (panka), aga võrdluses, milline on Eesti parim pank, vaatleme viit suurimat panka.

Teenustasude võrdlus | Võrdlev kokkuhoid | EESTI PARIM PANK


Eesti pankade nimekiri (tegutsevate pankade) on väga pikk, aga võrdluses kasutame Eestis igapäevases kasutuses olevaid pankasid just eraisikute vaatevinklist. Pankadeks, mida võrdluses kasutame on AS LHV Pank, AS SEB Pank, Coop Pank AS, Luminor Bank AS ja Swedbank AS.

📝 Eesti pankade nimekiri

Eestis tegutsevate pankade nimekiri on pikk, koosnedes üheksast Eesti krediidiasutustest ja viiest välisriikide krediidiasutuste filiaalidest ning sadadest ülepiiri pangateenuste pakkujatest.

🇪🇪 Eesti krediidiasutuse nimekiri:

 1. AS Inbank
 2. AS LHV Pank
 3. AS SEB Pank
 4. AS TBB pank
 5. Bigbank AS
 6. Coop Pank AS
 7. Holm Bank AS
 8. Luminor Bank AS
 9. Swedbank AS.

🌐 Välisriikide krediidiasutuste filiaalide nimekiri:

 1. AS Citadele banka Eesti filiaal
 2. Finora Bank UAB Eesti filiaal
 3. Nordea Bank Abp Eesti filiaal
 4. OP Corporate Bank plc Eesti filiaal
 5. TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal.

Eesti parim pank

Eesti parima panga leidmiseks teeme lihtvõrdluse, kus vaatleme eraisikute igapäevapanganduses tehtavaid kõige tavapärasemaid kulusid, milleks on teenustasud nagu näiteks ülekandetasud, erinevad kuutasud, sularaha käitlemise tasud ja muu selline.

Seejärel võrdleme ka käibeboonuseid (ostuboonuseid), mida pakutatakse püsiklientidele, sest üks pool on kulude pool ja teine pool on saadavad soodustused, boonused ja raha tagastus.


Pankade võrdlus - teenustasud

Teenustasude võrdluses vaatleme kõige levinuimaid tasusid, millega puutuvad eraisikud kokku igapäevaselt - kuutasud, pangaülekannete tasud ja sularaha käitlemise tasud.

Kuutasud on siis paketitasud ja pangakaartide tasud ning sularaha käitlemise tasu täpsemalt sularaha võtmise tasu pangaautomaadist.

💰 Pankade teenustasude võrdlus

Pank Kuutasu Kandetasu Kaarditasu Sularaha
Coop Pank AS logo Coop €2,49 €0 €0 €0 kuni €1000/kuus
AS LHV Pank logo LHV €0 €0 €1 €0 kuni €2000/kuus
Luminor Bank AS logo Luminor €2,50 €0 €0 €0 kuni €750/kuus
AS SEB pank logo SEB €0,30 €0,25 €1 €0 kuni €600/kuus
Swedbank AS logo Swedbank €1,5 €0,38 €1,28 €0 kuni €2000/kuus

Selgitused

 • 👉 Kuutasu lahtris on igakuine tasu, mida tuleb maksta paketi või kontohalduse eest.
 • 👉 Kandetasu lahtris on maksimaalne teenustasu, mis rakendub internetipangas tehtud siseriiklikule maksele.
 • 👉 Kaarditasu lahtris on igakuine kõige soodsam kuutasu, mida tuleb tasuda pangakaardi omamise eest.
 • 👉 Sularaha on sularaha summa, mida saab ühes kalendrikuus ilma teenustasuta pangaautomaadist välja võtta.
Coop panga teenustasud

Coop panga teenustasud

Coop Pank pangakaardid

Coop panga kõikide teenuste kasutamiseks tuleb valida arvelduspakett (vaata arvelduspakette) ja võrdluses kasutame paketti “Rahn“, mis peaks olema kõige tavapärasem pakett. “Rahn” arvelduspaketi tasu on 2,49 eurot kuus (alla 26 ja üle 55 aastased tasuta).

Coop “Rahn” arvelduspaketi kasutajatel on kõik internetipangas tehtud Euroopa maksed tasuta. Samuti puudub pangakaardi kuutasu ja igas kalendrikuus kuni 1000 eurot sularaha välja võtmine pangaautomaatidest on teenustasudeta.

Lisaks saab kasutada “Coop Sula” teenust, millega saab sularaha välja võtta kui ka sisse maksta kõikides Coop kauplustes. Loe rohkem Coop Sula kohta.

Võimalik on kasutada ka paketti “Rändrahn“, mille kuutasu on 4,99 eurot. Ka sel juhul on kõik ülekanded tasuta ja ka pangakaardil puudub kuutasu ning lisaks saab iga kuu võtta kuni 10 000 eurot sularaha välja ilma teenustasudeta.

Coop panga hinnakiri »

Kuna hinnakirjad võivad muutuda, siis tutvuda hinnakirjade lehel ajakohaste hindadega.

LHV panga teenustasud

LHV panga teenustasud

LHV panga teenustasud

LHV pangas on kõik internetipangas tehtud siseriiklikud ja Euroopa maksed tasuta. LHV-s puuduvad arvelduspaketid ja seetõttu ka arvelduskonto kuutasud.

Küll aga, kui kasutada LHV pangakaarti (deebetkaart), tuleb tasuda kaardi kuutasu summas üks euro kuus (alla 26 ja üle 55-aastased tasuta).

LHV pangaautomaadist sularaha välja võtmine on kuni 2000 eurot kuus ilma teenustasudeta. Summa ületamisel rakendub teenustasu, mis on 0,3% summast.

Teiste pankade pangaautomaatidest kehtib sama loogika ja teenustasu, aga iga sularaha väljamaksele lisandub ka ühekordne teenustasu summas üks euro.

LHV panga hinnakiri »
Kuna hinnakirjad võivad muutuda, siis tutvuda hinnakirjade lehel ajakohaste hindadega.

Luminor panga teenustasud

Luminori teenustasud

Luminori arvelduspakettide teenustasud
Luminoris pangateenuste kasutamiseks tuleb valida arvelduspakett “Luminor Debit” ja “Luminor Black” vahel. Võrdluses kasutame “Luminor Debit” paketti, mille kuutasu on €2,50 (alla 21 aastased tasuta, alates 65. eluaastast €1,54 kuus).

Kõik internetipangas tehtud ülekanded on tasuta. Kuni €750 sularaha väljamakseid Luminori pangaautomaadist on tasuta. Summa ületamisel rakendub teenustasu, mis on 0,30% summast, aga mitte väiksem kui €3,5.

Teistest pangaautomaatidest sularaha võttes rakendub teenustasu summas 2%, sealjuures teenustasu summa ei ole väiksem kui €3,5.

Luminori panga hinnakiri »

Kuna hinnakirjad võivad muutuda, siis tutvuda hinnakirjade lehel ajakohaste hindadega.

SEB panga teenustasud

SEB teenustasud

SEB panga hinnakiri

SEB pangas rakendub igakuine arvelduskonto kuutasu summas 0,30 eurot. Samuti iga internetipangas tehtud ülekande pealt tuleb tasuda ülekandetasu 0,25 eurot ja pangakaardile rakendub igakuine kuutasu summa €1.

Sularaha väljavõtmine SEB pangaautomaadist on tasuta kuni €600 kuus. Summa ületamisel tuleb tasuda teenustasu 0,3% summast.

Teiste pankade pangaautomaatidest tuleb maksta iga sularaha väljavõtmise eest 1 euro ja lisandub teenustasu, mis on 2,5% tehingu summalt.

SEB panga hinnakiri »

Kuna hinnakirjad võivad muutuda, siis tutvuda hinnakirjade lehel ajakohaste hindadega.

Swedbank panga teenustasud

Swedbank teenustasud

Swedbank hinnakiri

Swedbankis rakendub igakuine “Maksete pakett” paketi kuutasu 1,5 eurot. Iga pangasisese makse pealt tuleb tasuda 0,16 eurot (25 ja nooremad ning 65 ja vanemad tasuta) teenustasu, muude siseriiklike maksete pealt tuleb tasuda teenustasu 38 senti (25 ja nooremad tasuta).

Pangakaardi kuutasu on €1,28 (19 ja nooremad tasuta, 20 kuni 25 ja 65 ning vanemad tasuta).

Sularaha välja võtmine Swedbanki automaatides on kuni €2000 ulatuses kuus tasuta. Üle selle rakendub teenustasu 0,3% summast. Teistest automaatidest väljavõtmisel rakendub tasu €2 ja lisaks 2,5% summast teenustasu.

Swedbank panga hinnakiri »

Kuna hinnakirjad võivad muutuda, siis tutvuda hinnakirjade lehel ajakohaste hindadega.

⚖️ Teenustasude näidisvõrdlus

Loome näidisolukorra, kus leibkonnas elab üks inimene, kes kasutab ainult ühte pangakaarti ja teeb ühes kalendrikuus kümme ülekannet (telefoniarve, interneti -, elektri -, kommunaalidearve, liisingud, üür, trennitasud jms) ning sularaha ei kasuta.

Sellisel juhul tekkivad kulud ühes kuus oleksid:

Pank Kuutasud Kandetasud Kokku
AS LHV Pank logo LHV €1 €0 €1
Coop Pank AS logo Coop €2,49 €0 €2,49
Luminor Bank AS logo Luminor €2,50 €0 €2,50
AS SEB pank logo SEB €1,30 €2,50 €3,80
Swedbank AS logo Swedbank €2.78 €3,80 €6,58

Toodud näidisolukorra põhjal on soodsaima ja kallima panga vahe ühes kalendrikuus 5,58 eurot. Kalliduselt keskmise ja kõige soodsama panga vahe oleks 1,5 eurot kuus ning keskmise ja kõige kallima panga vahe oleks suisa 4,08 eurot kuus.

Vahe oleks suurem, kui ühes kuus tehakse rohkem kui kümme ülekannet või kasutatakse mitut deebetkaarti. Samas vahe võib olla väiksem, kui kasutatakse personaalpakette, pakutakse klientidele personaalselt või tingimuslikult.

🔬 Täpsustavalt võrdlusest

Kuu lõikes soodsaima ja kallima panga vahe oli 5,59 eurot ühes kalendrikuus, mis ei pruugigi tunduda kõige suurem summa, aga aasta lõikes teeb see summaks 66,69 eurot.

Järgnevas tabelis võrdlemegi Eesti pankade teenustasusid kuu ja aasta lõikes ning saadud aastast tulemust võrreldakse kõige kallima panga tulemusega.

Pank Kuus kokku Aastas kokku Vahe aastas
AS LHV Pank logo LHV €1 €12 €66,69
Coop Pank AS logo Coop €2,49 €29,88 €49,08
Luminor Bank AS logo Luminor €2,50 €30,00 €48,96
AS SEB pank logo SEB €1,30 €45,60 €33,36
Swedbank AS logo Swedbank €2.78 €78,96 €0

Tabelist järeldub, et ainuüksi pangavahetus võib ühes aastas tuua päris märkimisväärse kokkuhoiu, eriti kui kasutatakse pangateenuseid rohkem võrreldes näidises tooduga või leibkonnas on mitu pangakonto kasutajat.


Parimad pankade boonused Eestis

Eesti parima panga valikul üheks tähtsamaks kriteeriumiks on teenustasud, kuid vähem tähtsaks ei saa pidada ka pankade pakutavaid pangaboonuseid.

Kui mujal maailmas, eriti Ameerika Ühendriikides pakutakse pankade poolt boonuseid näiteks krediitkaartide rahatagastuse programmide näol, siis Eestis ei ole need eriti levinud.

Küll, aga on Eestis levinud ostuboonused poodidest, mida pakuvad LHV ja Coop. Ostuboonused võivad lisaks rahalisele soodustusele anda ka väga olulist raha tagastust.

💳 LHV Partnerkaart - 2% tagasi

LHV pank partnerkaart

LHV pangakaart toimib Partnerkaardina, mis on püsikliendikaart Selveri, Kaubamaja ja I.L.U. kauplustes, pakkudes igapäevaseid soodustusi ostetud kauplustele. Lisaks partnerpoodidest. Lisainfo SIIT.

Lisaks soodustustele annab Partnerkaart igalt Selveris, Kaubamajas kui ka I.L.U. kauplustes tehtult ostudelt 1% raha tagasi, kuid LHV pangakaart käitub Partnerkaart pluss kaardina, mis annab ühe protsendi asemel tagasi 2%.

Raha lisatakse kontole punktidega ja punkte saab kasutada igal ajal ostude eest tasumiseks.

Kokkuvõte: LHV pangakaart toimib Partnerkaardina, mis annab igalt ostult 2% tagasi ja lisaks saab kõik Partnerkaardi soodustused.

📘 Coop deebetkaart - punktid

Coop panga pangakaart

Coop panga deebetkaart toimib kui Säästukaart+, mis annab nii personaalseid hinnasoodustusi, kampaaniasoodustusi ja lisaks iga ostuga ostuboonust, mis annavad Coop punkte, mida saab kasutada rahana maksmiseks.

Coop punkte saab järgnevalt:

 • kui ostad kuus kuni 99 eurot eest, saad iga makstud 1 eurot eest 5 punkti;
 • kui ostad kuus 100 kuni 299 euro eest, saad iga makstud 1 euro eest 10 punkti;
 • kui ostad  kuus 300 kuni 499 euro eest, saad iga makstud 1 euro eest 15 punkti;
 • kui ostad kuus 500 euro või rohkem eest, jõuad tasemele 4 ja teenid iga ühe euro eest 20 punkti.

Iga 10 punkti on väärt ühe sendi, mida saab kasutada Coop kauplustes ostmiseks.

Näide: kulutad terve kuu vältel Coop kauplustes toidu ja igapäeva vajadusteks 300 eurot, siis saad selle kuu eest 300 x 15 = 4500 punkti. 4500 punkti on väärt 450 senti (4,5 eurot) ja saad seda kasutada Coop kauplustes. Aasta lõikes on see 54 eurot.

Maksimaalse boonuse saamiseks tuleb iga kuu osta Coop kauplustest vähemalt 500 euro eest, mis annab 10 000 puntki ja on väärt 10 eurot. See on võrdeline 2% raha tagastusega.

Näide: aasta lõikes perekond, kes kulutab 500 eurot iga kuu toidu ja igapäeva vajaduste peale, teeniks Coop kauplustes Coop pangaga makstes vähemalt 10 000 punkti kuus ja 120 000 punkti aastas, mis annaks aasta lõikes vähemalt 120 eurot boonusraha, mida saab kasutada Coop kauplustes maksmiseks.

Peale ostuboonuse on Coop pangakaart Säästukaart+, mis annab maksimaalsed soodustused kõikidelt kampaaniatoodetele ja lisaks veel ka isikustatud soodustused, kus saab igaüks täpselt ise valida, millisele kaubale soodustust tahab. Selleks logida Coop portaali.

Coop Pank personaalsed soodustused

Coop portaali isikustatud soodustused näide, kus iga klient saab ise valida omale sobivad soodustused ja see on ka põhjus, miks võiks eelistada Coop Panka. Soodustuste nägemiseks logi Coop portaali. Samal lehel saab logida ka Coop Panka.


Pankade võrdlus - milline on Eesti parim pank?

Ülaltoodud Eesti pankade võrdluse põhjal peaks iga lugeja kujundama enda seisukoha, milline on tema jaoks Eesti parim pank. Heaks stardipunktiks võiks olla juhtnöör välistada pangad, mis ei anna ostuboonust.

Seda põhjusel, et ainuüksi ostuboonus tagab maksimaalselt soodustused ja kokkuhoiu, mis koos teenustasude kokkuhoiuga võib aasta lõikes ulatuda isegi mitmesaja euroni.

Seega võiks öelda, et Eesti parim pank on LHV pank või Coop pank, olenevalt, millist kaupluseketti rohkem külastatakse.

Pangakonto avamine - lihtne kodust lahkumata

Tänapäeval pangakonto avamine ja panga vahetamine on lihtne ja mugav, sest seda saab teha internetis ja panka minna ei ole vaja.

Lihtsalt avada pangakonto internetis, täita ära lihtne registreerumisvorm ja pangakaart saadetakse otse koju postkasti. See kehtib nii LHV kui ka Coop pangakonto avamise korral.


Kui on võetud kodulaen?

Kui on võetud kodulaen, kas siis saab panka vahetada? Jah. Isegi, kui on võetud kodulaen, siis see ei tähenda, et ei saa ega tohi panka vahetada. Lihtsalt veendu, et igakuisel maksepäeval oleks pangakontol vähemalt laenumakse suurune summa.

Näiteks sulgege kõik pangakaardid või muud sellised, mis nõuavad igakuist makset ja edaspidi kandke arvele ainult see summa, mis on vajalik kodulaenu või muu laenu teenindamiseks.

Peale selle pakutakse tänapäeval ka kodulaenu üleviimise võimalust. Selleks võtke julgelt ühendust pangaga, kuhu soovite kodulaenu viia ja nemad annavad täpse informatsiooni, kas on võimalik ja mis tuleb teha.

Lisaks tasub mainimist, et kui tuua palk üle LHV panka, siis tihti on LHV-s kampaania, kus kõigi konto avajate ja palga ületoojate vahel loositakse välja kuupalk. Tutvu kuupalga kampaaniaga.


Korduma kippuvad küsimused

Milline on Eestis parim pank?

Ühest vastust on raskem anda, aga enamikul juhul on Eesti parim pank Coop pank ja LHV pank, sest teenustasud on ühed madalaimad ja lisaks saab ostult soodustusi ning rahatagastuse boonuseid.

Millised pangad on võrdluses arvesse võetud?

Üldine pankade nimekiri on pikk, aga võrdluses on arvesse võetud Eesti populaarsemad pangad - AS LHV Pank, AS SEB Pank, Coop Pank AS, Luminor Bank AS ja Swedbank AS.

Millistele teenustasudele keskendub see pankade võrdlus?

See pankade võrdlus keskendub põhilistele pankade teenustasudele, milleks on kuutasud, kaarditasud, ülekandetasud ja sularaha tasu pangaautomaadist välja võtmisel.

Kuidas avada pangakonto internetis?

Pangakonto saab avada internetis, täites registreerumisvormi ja pangakaart saadetakse postkasti. See kehtib nii LHV kui ka Coop pangakonto avamise korral. Teistel pankade puhul täpne info nende veebilehel.

Kas panga vahetamine on võimalik, kui on võetud kodulaen?

Jah, panga vahetamine on võimalik isegi kodulaenu olemasolu korral. Tuleb lihtsalt veenduda, et igakuisel maksepäeval oleks pangakontol laenumakse suurune summa. Tutvuda kindlasti kodulaenu lepingu tingimustega.

Kas panga vahetamine on võimalik, kui on võetud kodulaen?

Selle pankade võrdluses toodud näidisolukorra põhjal on LHV kõige odavam, kuutasud on 1 euro ja ülekandetasud 0 eurot, kokku 1 euro kuus.

Kas ostuboonused on tõesti olulised panga valimisel?

Jah, ostuboonused tagavad maksimaalsed soodustused ja kokkuhoiu, mis koos teenustasude kokkuhoiuga võib aasta lõikes ulatuda isegi mitmesaja euroni.


LISA MEID: Kui meeldis, mida lugesid, siis jälgi Tõehäält Facebookis või kui meeldib ajada Eesti asja, siis liitu ka grupiga "Eesti asi - Head Eesti asjad".

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.