Kalle Grünthali oluline postitus: COVID-19 oli ainult test ja osa globalistide suurest plaanist inimmasside allutamiseks

Kalle Grünthal lahkub Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast

Kalle Grünthal. Foto: Facebook


Neljapäeval kirjutasime, et Kalle Grünthal andis Facebooki vahendusel teada, et teeb järgmise nädala jooksul postituse, mis mille kõrval kõik muu siin Eestis kahvatub. Kalle Grünthal otsustas postituse avaldada ennetähtaegselt ja tegi seda täna pärastlõunal.

Kuna kirjutasime selles ka neljapäeval, siis avaldame seetõttu tänase Kalle Grünthali postituse täies mahus (v.a. teksti formaatimine):

ENNETÄHTAEGNE MINU POOLT LUBATUD ÜLIOLULINE POSTITUS

Käesolevaga avaldan oma lubatud üliolulise postituse lubatust varem ning see on mõeldud kõigile Eestimaalastele.

Tik-Toki tegelased võivad oma mullis rahulikult edasi tegutseda.

Selleks, et postituse sisust paremini aru saada, palun Teid hetkeks minna mõtetes tagasi paari aasta tagustesse sündmustesse, kus pidime kandma maske, toimus riigipoolne survestamine süstimiseks, kehtis vaktsineerimistõend, kehtisid liikumis ja kogunemispiirangud jne.

Kusjuures kõike seda tegevust jälgisid hoolikalt politseipatrullid, turvamehed ja muud «ühiskondlikult» aktiivsed tegelased ning reeglite rikkumiste korral järgnesid karistused. Paljudega lõpetati ka töösuhted, kuna nad ei allunud süstimise nõuetele.

Samuti tuletage meelde, kuidas pandeemia algfaasis meenutas Tallinna vanalinn apokalüptilist õudusfilmi, sest inimesed tänaval ei liikunud. Kas meenub?

Arvate, et see kõik on möödanik? Kaugel sellest!

See oli ainult test ja osa globalistide suurest plaanist «Great Reset» (Suur Lähtestamine) inimmasside allutamiseks.

WHO PLAANIST

2022. aastal alustas WHO läbirääkimisi liikmesriikidega rahvusvaheliste terviseeeskirjade muudatuste ja pandeemialepingu üle. WHO liikmesriigiks on muide ka Eesti.

Enne läbirääkimiste algust rakendati Eestis plaani järgmiselt.

Riigikogu ELAK-i komisjon, Siim Kallase juhtimisel võttis märtsis üheksa poolt häälega vastu otsuse, millega Eesti andis nõusoleku, et läbirääkimistel WHO-ga esindab Eestit Euroopa Komisjon. Sellele otsusele hääletasid ainsana vastu kõik komisjoni EKRE saadikud, Kalle Grünthal, Ruuben Kaalep ja Kert Kingo.

Masinavärk oli aga käivitunud.

  • 1. Esimesed läbirääkimised WHO ja liikmesriikide vahel, kus lepiti kokku töömeetodid ja ajakava toimus 2022. aasta mais. Eestit esindas seal Euroopa Komisjon.
  • 2. Teine kohtumine toimus väidetavalt 2022. aasta augustis, kus arutati tööprotsessi edusamme ning võeti vastu kava, mis esitati 2023. aastal toimuvale 76. Maailma Terviseassambleele. Eestit esindas seal Euroopa Komisjon.
  • 3. 13. septembril 2023 toimus 76. Maailma Terviseassamblee, kus eesmärgiks oli, võtta kava 2024. aastaks vastu. Eestit esindas seal Euroopa Komisjon.

Oluline on aga see, et Eesti avalikkus ei tea sellest mitte midagi ning 1. detsember 2023 on viimane tähtaeg, kus on võimalik tagasi lükata 2022. aasta maikuus tehtud WHO rahvusvaheliste tervise-eeskirjade muudatuste rakendumine Eesti riigi jaoks.

Kindlasti tõusetub küsimus kuidas saab see Eesti jaoks ohtlik olla, tegemist ju terviseküsimustega?

Vastus on selline.

Õnneks hoidis kogu sellel WHO läbirääkimistel silma peal üks spetsialistidest koosnev aktivistide grupp, kes saatsid oma järeldused ka kõigile Riigikogu liikmetele.

Toon lühidalt välja järelduste põhipunktid:

  • 1. Tühistatakse riigi suveräänsus;
    Peale rahvusvahelise hädaolukorra väljakuulutamist võtab WHO endale hädaolukorra juhtimise õiguse ja väljastaks asjaomastele riikidele siduvaid direktiive ilma sellega seotud riikide või isikute nõusolekuta.
  • 2. Sunnimeetmete rakendamise õigus;
    WHO võib dikteerida riikidele sunnimeetmeid, sealhulgas karantiinid, testimis- ja vaktsineerimisnõudeid, asutuste sulgemisi, piiride sulgemisi, ravimeetodid jm. ilma et riigi valitsusel oleks selles suhtes sõnaõigust.
  • 3. Inimõigustest loobumine;

Maha on kriipsutatud inimväärikuse, inimõiguste ja põhivabaduste täielik austamine ning need on asendatud üldsõnaliste võrdsust, kaasatust ja sidusust taotlevate muudatustega

Mis sai edasi?

Riigikogusse saadetud dokument ajas endast välja Karmen Jolleri, kes lubas peale saata faktikontrolli. Lugupeetud Irja Lutsar oli tagasihoidlikum, nentides vaid, et WHO on tervisorganisatsioon ja tema ei kujuta küll ette kuidas nad kõigi riikide juhtimise pandeemia olukorras üle võtavad ning missugused on need juriidilised hoovad?

Kogu selle teema juures on aga tähelepanuväärne see, et sellest WHO plaanist pole suurem enamus poole sõnagagi kuulunud.

Infosulu põhjuseks on aga asjaolu, et Sotsiaalministeeriumi Euroopa Liidu ja väliskoostöö osakonna nõunik Elen Ohov, kes osales Riigikogu ELAK-i istungil, ei täitnud oma lubadust.

ELAK-i istungi protokollist loeme: Elen Ohov kinnitas, et läbirääkimisdokumendid saavad olema avalikud ja avalikustatakse ka kõikide arutelude kokkuvõtted. Lisaks korraldatakse avalikud sessioonid, kus saavad osaleda huvitatud osapooled ja valitsusvälised organisatsioonid.

Seda pole aga tehtud. MEILE ON LIHTSALT VALETATUD!

Tekkinud olukorras pidasin kõige õigemaks saata täna Eesti Vabariigi Presidendile mõningate ettepanekutega märgukiri.

Jään vastust ootama.


Kalle Grünthali postitus originaalkujul

Kalle Grünthali Facebooki konto postituse alt leiab ka kommentaarid ja muu säärase.

Allikas: Kalle Grünthali Facebook.

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.