Õppekogunemisel Ussisõnad osales 56% kutsututest

Maakaitse | Täielik teave Maakaitse õppuse Ussisõnad kohta


28. augustist kuni 8. oktoobrini kestnud õppus Ussisõnad oli Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskendunud õppekogunemine, kuhu oodati ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu.

Õppuse laiem eesmärk oli suurendada maakaitset kümnelt tuhandelt inimeselt kahekümne tuhande inimeseni. Õppustele kutsuti ligi 13 000 reservväelast, kuid vormi panid lõpuks selga 7344 ehk 56 protsenti kutsutest.

Palusime ka teabenõude raames osalemisprotsenti ringkondade kaupa, aga saime vastuseks, et see ei ole avalik teave. Samuti küsisime vabastamise põhjuseid.

Kokku vabastati 19% kõikidest kutsututest, kellest 8% vabastati tervislikel põhjustel. Ülejäänud osas anti vastuseks, et suures osas vabastamise põhjuseks ootamatult tekkinud raske perekondlik olukord.

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.