91% õppusel Ussisõnad osalejatest on valmis osalema relvastatud vastupanus

Ussisõnad osalejad Lõuna maakaitseringkonnas. Foto: Eesti Kaitsevägi (mil.ee).

Ussisõnad osalejad Lõuna maakaitseringkonnas. Foto: Eesti Kaitsevägi (mil.ee).


Kõigile reservväelastele, kes osalesid õppekogunemisel Ussisõnad, edastati Tartu Ülikooli ja Kaitseväe Akadeemia poolt küsitlusuuring, et saada tagasisidet operatsioon Ussisõnad kohta. Küsitlusuuringus osales üle 2100 reservväelase.


Esmaste tulemuste kohaselt hindas õppekogunemise Ussisõnad üldist korraldust heaks 84% vastanutest, mis on üle 20% kõrgem tulemus, kui varasemad hinnangud teistel õppekogunemistel, kus osalesid reservväelased.

Õppekogunemise emotsionaalset õhustikku hindas väga heaks või pigem heaks 95% vastanutest, ühtekuuluvustunnet 94% ja Kaitseväe üldist varustust 90% reservväelastest.

Valmisolek järgmisel õppekogunemisel osalemist kinnitas 83% vastanutest. Võrdlusena Kevadtormil oli sama valmisolek 67% ja SIIL-il 57% õppustel osalejatest.

Küsitlusest selgus ka, et reservväelasena on relvastatud vastupanus valmis osalema 91% Ussisõnadel osalenutest.

Kõige madalamalt hinnati õppekogunemisel viibitud aja eest makstava toetuse osa, mis oli sarnane varasemate õppekogunemiste tulemusega.


Õppekogunemine Ussisõnad

Ussisõnad oli Eesti ajaloo suurim õppekogunemine läbi aegade, mis toimus 28. augustist kuni 8. oktoobrini üle Eesti kõigis neljas Kaitseliidu maakaitseringkonnas

Keskmine osaleja oli 36-aastane meesterahvas, kellel oli ajateenistusest möödas rohkem kui 10 aastat ning puudus varasem õppekogunemise kogemus.

Vaatamata õppekogunemise Ussisõnad väga positiivsele tagasisidele osales õppustel natuke üle poole - 56% kõikidest kutsututest. Kokku oodati osalema ligi 20 000 reservväelast.


Liitu Kaitseliiduga

Tänaseks on paljud operatsioonil Ussisõnad osalenud reservväelased leidnud enda tee Kaitseliitu, eesmärgiga suurendada oma teadmiste hulka või arendada oma varasemat ajateenistuses omandatud eriala.

Juhul kui soovid rohkem ennast arendada või panustada riigikaitsesse, siis liitu Kaitseliiduga. Selleks mine aadressile liitu.kaitseliit.ee, lihtsalt lisa oma andmed ja Sinuga võetakse ühendust.

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.