Osad elektritõukerattad ei ole enam kergliikurid, vaid mootorsõidukid, leiab Riigikohtu kriminaalkolleegium

Osad elektritõukerattad ei ole enam kergliikurid, vaid mootorsõidukid


Teisipäevase kohtuotsusega võttis Riigikohtu kriminaalkolleegium seisukoha, mille kohaselt väliselt kergliikurit meenutav elektriline tõukeratas, mille valmistajakiirus on suurem kui 25 km/h, või mille võimsus on suurem kui 1 kilovatt, ei ole kergliikur, vaid mootorsõiduk.

Kuna selline sõiduk on Riigikohtu lahendi järgselt mootorsõiduk, siis liiklusseaduse järgi rakendub antud sõidukitele liiklusseadusest tulenevalt mootorsõiduki juhtimise nõuded, mis võrreldes kergliikuriga on tunduvalt karmimad.

Liiklusseaduse kohaselt mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on vastava kategooria mootorsõiduki juhtimise õigus. Lisaks liikluses osalev mootorsõiduk peab olema registreeritud ja omama vastavat riiklikku registreerimismärki.


Probleemid tõukeratastega

Liiklusjärelvalvekeskus kirjutab oma sotsiaalmeediakontol, et senine praktika tänaval kontrollitud elektriliste tõukerataste puhul on kahjuks näidanud, et kiirusepiiraja on sõidukitel üldjuhul eemaldatud.

Kui sellised tõukerattad, millel valmistamiskiirus on suurem kui 25 h/km või võimsus suurem kui 1 kilovatt, liigitatakse edaspidi ka mootorsõidukiks, siis sellega võib antud sõiduki kasutajale tekkida hulgaliselt probleeme.

Rahatrahvist kuni selleni, et noor sõitja ei saa teatud aja vältel taotleda juhtimisõigust, sest esmane juhtimisõigus väljastatakse vaid isikule, kellel ei ole kehtivat karistust juhtimisõiguseta sõidu eest.

Seega enne kergliikuri ostmist või sellega liikluses osalemist, tuleks veenduda, kas sellise sõidukiga üleüldse tohib avalikus kohas liigelda.

Riigikohtu lahend on täies ulatuses loetav SIIT.

Allikad: Liiklusjärelevalvekeskus, Riigikohtu lahend ja Liiklusseadus

Jaga artiklit FB-s:Kui Sulle meeldis, mis lugesid või vaatasid, siis jälgi meie Facebooki lehte, et kõik info, mida muu meedia ei avalda, jõuaks alati Sinuni.